New Ribbon
Slide 1 Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
Example Frame
     


IBF คือผู้นำในการผลิตอาหารตามหลักการอิสลาม จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการบรรจุกระป๋อง และการบรรจุภัณฑ์ชนิดถุง ซึ่งได้รับการปรุงแต่งรสชาตให้เหมาะสมสำหรับทุกคนได้รับประทาน

แก่นสำคัญของผลิตภัณฑ์ของเราคือ การจัดเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมตามหลักการอิสลามสำหรับการทำอาหาร ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพจากหน่วยงาน HACCP และ GMP ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในลักษณะเดียวกัน นำมาซึ่งความพึงพอใจในทุกเวลาและทุกคำที่รับประทาน

ด้วยจำนวนพนักงานจำนวนเกือบ 160 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 2 ส่วน ซึ่งมีพื้นที่เกือบ 3,200 ตารางเมตรของบริษัท IBF Halal Foods และมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ปฏิบัติงานเป็นมุสลิม และเรามีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำกว่าร้อยละ 10 ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์ในการทำงานและมีแรงกระตุ้นการทำงาน มีความรู้ความสามารถ และทุก ๆ คน มีจุดร่วมเดียวกันที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารจากบริษัท IBF Halal Foods เป็นผลิตภัณฑ์อาหารระดับสากลในทุกส่วนของการผลิต ถึงแม้นว่าการผลิตของบริษัทจะอยู่ในระดับใหญ่ ทันสมัย มีตลาดกระจายไปทุกแห่ง แต่พนักงานทุกคนยังรู้สึกว่า แก่นแท้ของบริษัทยังคงดำเนินการร่วมกันเป็นครอบครัว

ในปัจจุบันบริษัท IBF Halal Foods มีผลิตภัณฑ์อาหารหลัก 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุขวดและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทุกชนิดผลิตขึ้นในระดับสากล โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในกรุงเทพ มีความสะดวกในการติดต่อดำเนินการ โดยตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าเรือเดินทะเลระดับสากล เพื่อที่จะใช้เวลาช่วงสั้นจากแหล่งผลิตในการนำส่งผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทได้จัดเครือข่ายตู้เย็นแข็ง กระจายไปตามจุดลูกค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์นำส่งถึงมือลูกค้า อย่างมีคุณภาพสูงเช่นเดิม โดยมีเงื่อนไขที่ว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกจากโรงงาน จะรับประกันความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ร่วมทำธุรกิจ ในด้านการผลิตที่เป็นเลิศ และการประกาศเกียรติคุณด้านอาหารฮาลาลจะช่วยรับประกันเคล็ดลับการผลิตไปสู่ความสำเร็จ
 
เขียวหวานไก่ ไก่กระเทียม พะแนงไก่ มัสมั่นไก่
เขียวหวานเนื้อ เนื้อกระเทียม พะแนงเนื้อ มัสมั่นเนื้อ
 
 
 
ไส้กรอก
อาหารกระป๋อง
เครื่องปรุง
เครื่องดื่ม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Join Us on Facebook ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-318-9045, 318-9399, 7178534 ต่อ 201
สงวนสิทธิ์โดย บริษัทไอบี เทเลวิชั่น จำกัด