New Ribbon
Slide 1 Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
Example Frame
     
 
น้ำดื่มบริสุทธิ์
น้ำดื่ม
 
d001 :น้ำดื่ม 
น้ำดื่มบริสุทธิ์แท้ 100 %
 
 
 
 
 
ไส้กรอก
อาหารกระป๋อง
เครื่องปรุง
เครื่องดื่ม
 
 
 
 
 
 
 
     
Join Us on Facebook ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-318-9045, 318-9399, 7178534 ต่อ 201
สงวนสิทธิ์โดย บริษัทไอบี เทเลวิชั่น จำกัด